Websites

Informatie m.b.t. leerproblemen, w.o. lees- spellingproblemen en dyslexie, dyscalculie kunt u vinden op de volgende Nederlandse en internationale websites.  

www.balansdigitaal.nl 
Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer- ontwikkelings- en gedragsstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Balans informeert, behartigt belangen, ondersteunt en bevordert onderlinge contacten. 

www.bdadyslexia.org.uk
www.interdys.org
www.nkd.nl 
www.stichtingdyslexienederland.nl 
www.dyslexiecentraal.nl 
www.kwaliteitsinstituutdyscalculie.nl 

Voor dyslexie software kunt u terecht bij: 
www.dedicon.nl
www.lexima.nl

Websites beroepsverenigingen : 
www.nvo.nl
www.psynip.nl