Privacy

Binnen de praktijk is er een privacyreglement.
Mevr. Marlou Janssen is functionaris voor bescherming persoonsgegevens.

Wij informeren ouders mondeling én schriftelijk over het privacyreglement.

Mocht u van mening zijn dat we niet volgens deze wet handelen
dan kan er een klacht ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De foto’s en tekst van onze website zijn door Marlou Janssen gemaakt.  

De foto’s zijn met toestemming geplaatst.