Klachten

Waar mensen met elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan. Als u klachten heeft over onze dienstverlening dan is een gesprek een passende weg tot een oplossing.

Als u een klacht heeft, zijn er verschillende stappen: 
-een gesprek met de eindverantwoordelijke gz-psycholoog; 
-u kunt ook bellen, een brief schrijven, of mailen.

Bij een klacht volgen we de klachtenprocedure zoals die voor deze praktijk beschreven is. 

Indien er geen gewenst resultaat komt, kunt u een klacht indienen bij:

.het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP: www.psynip.nl)

.de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO: www.nvo.nl)