Ernstige dyslexie: ED

Tot 01-01-2022 spreken we van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie; EED, vanaf 01-01-2022 vervalt het woord: enkelvoudig.

Voor vergoeding van onderzoek en behandeling door uw gemeente wordt er een verschil gemaakt tussen vermoeden van ernstige dyslexie en vermoeden van dyslexie in een mildere vorm.  
Alleen onderzoek en behandeling bij een vermoeden van ernstige dyslexie wordt door uw woongemeente vergoed. 

Vanaf de start van deze vergoedingsregeling tot en met 2021 verzorgden wij diagnose en behandeling van ruim 600 kinderen met ernstige dyslexie. Na juni 2021 realiseren we geen onderzoek meer naar ernstige dyslexie en zullen verwijzen naar collega praktijken. 
Onderzoek en behandeling van leerproblemen als dyslexie (minder ernstig) en dyscalculie wordt WEL door ons verzorgd.  
De ruime ervaring zorgt ervoor dat we ouders en kinderen met lichtere problematiek of na een behandeltraject ED kunnen blijven adviseren.

Wanneer wordt gesproken over een vermoeden van ernstige dyslexie? 

Dat is afhankelijk van scores en het effect van de begeleiding die de basisschool verzorgd heeft. Als de achterstand in lezen en/of spellen erg groot is (herhaalde E of V-(min) -scores ondanks extra instructie door de basisschool) en tijdens onderzoek de ernstige dyslexie aangetoond wordt; dan is het probleem zo groot dat een kind onvoldoende geletterd de basisschool dreigt te verlaten. Voldoende geletterd wil zeggen dat het kind ondertiteling van films kan lezen, eenvoudige vragen schiftelijk kan beantwoorden. 

Verwijzing voor onderzoek naar ernstige dyslexie. De basisschool onderbouwt de verwijzing van uw kind met behulp van de scores uit het leerlingvolgsysteem en de plannen voor intensieve begeleiding in lezen en/of spellen in een leerlingdossier dyslexie. De gegevens van school zijn basis om een beschikking te krijgen van uw woongemeente voor vergoeding.

Sinds de start van de vergoedingsregeling voor dyslexiezorg in 2009 tot en met juni 2021 zijn we in het bezit van het keurmerk voor dyslexiezorg. De praktijk is succesvol gevisiteerd door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Tijdens uitvoering van onderzoek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie is een schriftelijke tevredenheidsvragenlijst vanuit het NKD naar ouders verstuurd. De tevredenheid door ouders is gemiddeld 8,7.

Na juni 2021 realiseren we geen onderzoek meer naar ernstige dyslexie en zullen verwijzen naar collega praktijken. 
Onderzoek en behandeling van leerproblemen als dyslexie (minder ernstig) en dyscalculie wordt WEL door ons verzorgd.