Dyslexie

Dyslexie is een hardnekkig probleem bij het leren lezen en spellen. Het leren lezen en spellen heeft meer tijd en meer instructie nodig dan bij mensen zonder dyslexie. Dyslexie is onafhankelijk van intelligentie. Dagelijks verwerken we al lezende veel informatie. Als je niet goed kunt lezen of dyslexie hebt, beïnvloedt dat de schoolprestaties. Ook in het dagelijks leven is snel en goed kunnen lezen voor het verwerken van informatie van belang. Denk aan: ondertiteling film, het lezen van verkeersborden, het beantwoorden van brieven en mails. Goed èn snel lezen en spellen zijn nodig. Als bijkomend gevolg van dyslexie kan ook het zelfbeeld negatief beïnvloed worden; iemand kan onzeker worden, kan aan zichzelf gaan twijfelen of faalangst ontwikkelen. Kinderen en jongeren kunnen dan reageren door stil en teruggetrokken of door druk gedrag. Vaak wordt dyslexie in het basisonderwijs ontdekt, soms pas daarna en daarover leest u meer onder tabblad ‘Dyslexie in VO MBO HBO WO en arbeidsproces 

In het basisonderwijs maken we onderscheid tussen minder ernstige dyslexie en ernstige dyslexie.

Bij een vermoeden van ernstige dyslexie is er een vergoedingsregeling vanuit uw woongemeente .
Bij ernstige dyslexie zijn er herhaald  V- (min) scores voor DMT én heeft school extra hulp geboden. Deze vorm van onderzoek realiseerden we van 2009 tot juli 2021 voor wel 600 kinderen. Voor deze vorm van onderzoek verwijzen we nu naar collega-praktijken. 

Bij een vermoeden van een mildere vorm van dyslexie (minder ernstig) is er geen vergoedingsregeling; ouders bekostigen dit onderzoek zelf. Bij een mildere vorm van dyslexie is er achterstand in woordlezen (DMT op niveau IV en een enkele keer op V- ), spelling en tekst lezen, en heeft school extra hulp geboden.
Deze vorm van onderzoek naar mildere dyslexie blijft onderdeel van onze dienstverlening. Vaak heeft de basisschool al een vermoeden van dyslexie benoemd, maar de scores zijn niet zwak genoeg om voor vergoeding van onderzoek in aanmerking te komen. Toch is en blijft er problematiek aanwezig. Ouders willen dan graag in de bovenbouw van het basisonderwijs of in het voortgezet onderwijs de stap zetten naar een onderzoek. In een eenmalig gesprek / consult kan worden ingeschat of het zetten van deze stap zinvol is. 

Er zijn een ruim aantal kinderen die te lage scores (IV) laten zien op DMT en/of spelling, die NIET in aanmerking komen voor een vergoeding van onderzoek, maar toch lees- en/of spellingproblemen laten zien. Ook dan kan er sprake zijn van dyslexie.

Voor vergoeding van onderzoek en behandeling door uw woongemeente wordt er dus een verschil gemaakt tussen vermoeden van ernstige dyslexie en vermoeden van dyslexie in een mildere vorm.  Alleen een vermoeden van ernstige dyslexie wordt door uw woongemeente vergoed. Zie tabblad: ernstige dyslexie.

Specialisatie. Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van zorg rondom dyslexie voor alle leeftijden. Speciale aandacht hebben we ook voor dyslexie in combinatie met andere problemen en de combinatie dyslexie-(hoog)begaafdheid. Als er sprake is van dyslexie wordt een dyslexieverklaring gegeven; die verklaringen blijven altijd geldig. Dyslexie gaat niet over, maar met professionele begeleiding kunnen de vaardigheden in lezen en spellen zich goed verder ontwikkelen. Bent u op zoek naar achtergrondinformatie over dyslexie, dan vindt u dat onder het tabblad websites.