Dyscalculie

Wat is dyscalculie

Dyscalculie is een rekenstoornis. Het woord dyscalculie betekent letterlijk ‘slecht rekenen’.

Het is een hardnekkig probleem met het aanleren en automatiseren van de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde.
Dyscalculie wordt niet veroorzaakt door beperkte cognitieve vaardigheden of gebrekkig onderwijs.
Deskundigen schatten in dat ongeveer 2-3% van kinderen last heeft van deze hardnekkige rekenstoornis.

Welke kenmerken zijn er bij dyscalculie?

 • overziet getallen onder tien nauwelijks
 • blijft simpele procedures gebruiken (bijvoorbeeld lang op de vingers tellen)
 • heeft problemen met het aanleren van getallen
 • keert getallen om
 • heeft problemen met de plaats van getallen
 • heeft problemen met het automatiseren van de sommen tot 10 of tafels
 • haalt cijfers in grote getallen door elkaar
 • heeft problemen met kloklezen en andere tijdsindelingen als dagen en maanden
 • heeft weinig inzicht in het getallensysteem
 • heeft moeite met het aanleren, onthouden en toepassen van oplossingsprocedures 
 • heeft moeite met het afleiden van de rekensom uit een opgave in tekst 
 • is onvoldoende in staat een koppeling te leggen tussen vergelijkbare opgaven.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wanneer de rekenproblemen ondanks intensieve hulp niet lijken te verminderen, is er mogelijk sprake van dyscalculie en kunnen wij onderzoek ernaar verrichten. De kosten van het onderzoek worden door ouders vergoed.