Aanmelden, contact, wachttijden

Voor contact belt u 046 4742961. U krijgt mij -Marlou Janssen, gz-psycholoog- aan de lijn. In een eerste telefoongesprek overleg ik samen met u en beoordeel of we u van dienst kunnen zijn. Ik neem alle stappen vanaf begin tot het einde met u door.  U hoort welke kosten er voor u zijn. Daarna bepaalt u of u overgaat tot aanmelden. 

Als u vanwege uw drukke werkzaamheden niet binnen kantooruren kunt bellen of geen gehoor krijgt, kunt u ervoor kiezen een mail te sturen om zo tot een eerste afspraak te komen. Het mailadres wordt onder elk tabblad vermeld. 

Aanmelden. Als u besluit tot een aanmelding, maken we een afspraak. Daarna start de zoektocht naar een antwoord op de gestelde vragen. We kennen er verschillende stappen in: intake, gesprekken, onderzoek, advies en soms is verdere begeleiding of behandeling nodig. Welke stappen we zetten, wordt samen met u bepaald. We verzamelen ook gegevens die al bekend zijn bij u, het kind/ de jongere/(jong) volwassene, bij school of anderen. Na aanmelding ontvangt u een intakevragenlijst. 

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen: gesprek, het afnemen van testen en eventueel een observatie. Welke vorm van onderzoek we gebruiken is afhankelijk van de vragen die u stelt. Vanuit ruime ervaring en deskundigheid werken we aan een antwoord op uw vragen. Wij werken graag vanuit een totaalbeeld van degene die we begeleiden; dat is van belang voor ons advies. Dan brengen we in kaart: op welke gebieden kind of jongere zich goed ontwikkelt, in welke gebieden de ontwikkeling niet naar wens verloopt en of hij/zij op passend niveau functioneert. We maken voor ouders én voor jou een balans op, waarin krachten en klachten zichtbaar worden. De conclusie van het onderzoek wordt met ouders en kind/jongere besproken.  

In een advies bespreken we of verdere begeleiding of behandeling nodig is; we geven daarvoor richtlijnen. Als er een achterstand is, waarbij ouders en school onvoldoende mogelijkheden hebben voor begeleiding en dat wel wensen, dan zijn er mogelijkheden voor verdere begeleiding.

Contact
u kunt bellen naar 046 4742961
Als er werkzaamheden in de praktijk zijn, is de telefoon doorgeschakeld naar voicemail. Spreek a.u.b. in en we bellen u terug. 

Wachttijden 
Als u naar de praktijk belt, hoort u op welke termijn u terecht kunt.