Home

Welkom op dit eerste tabblad van de website van praktijk marlou janssen. 
Op de tabbladen kunt u meer inhoudelijke informatie vinden. 


Praktijk Marlou Janssen is een praktijk voor geestelijke gezondheidszorg, diagnose en behandeling van leerproblemen zoals dyslexie. We werken met kinderen en jeugdigen tot 18 jaar, hun ouders en anderen die bij hun leefwereld betrokken zijn. Kenmerkend voor onze werkwijze is een persoonlijke benadering waarin alle betrokkenen samenwerken en afstemmen op zoek naar oplossingen. Onder het tabblad ‘visie’ leest u hierover meer.

Marlou Janssen, gz-psycholoog BIG, tevens kinder- en jeugdpsycholoog NIP en orthopedagoog is de praktijkhouder en het aanspreekpunt voor deze praktijk.

Onze doelgroep bestaat uit:  
– kinderen en jongeren (tot 18 jaar) met ontwikkelingsproblemen, leerproblemen in lezen en spelling
– kinderen en jongeren die vastlopen in vaardigheden als aandacht, geheugen, taakaanpak, planning
– jong volwassenen met studieproblemen
– personen van alle leeftijden met dyslexie ook in combinatie met andere diagnoses en/of (hoog)begaafdheid
– ouders van bovengenoemde doelgroepen 
– volwassenen met lees- en spellingproblemen en/of dyslexie.

Binnen deze praktijk bekostigen ouders zelf de geboden zorg. Ouders ontvangen een offerte op basis van hun vraagstelling. 

Telefoonnummer en mailadres staan onder elke pagina van onze website. Als u vanwege uw drukke werkzaamheden niet binnen kantooruren kunt bellen of geen gehoor krijgt, kunt u ervoor kiezen een mail te sturen om zo tot een eerste en vrijblijvend telefonisch contact te komen waarin u uw vragen stelt over onze werkwijze.

2024 Wijzigingen voorbehouden