Privacy

Alle gegevens vallen onder de privacywet. Behandelaren beschikken over gegevens om de behandeling zoveel mogelijk af te stemmen en hebben daarin geheimhoudingsplicht. Gegevens aan anderen buiten de praktijk worden alleen door de cliënt zelf of de ouders/verzorgers doorgegeven. Slechts met schriftelijke toestemming van de cliënt of diens ouders (bij minderjarigen) worden gegevens vanuit de praktijk doorgegeven aan anderen buiten onze praktijk.

De foto's en tekst van onze website zijn door Marlou Janssen gemaakt. De kinderen / jongeren op de foto's zijn gefotografeerd van opzij of van achteren om voor zo weinig mogelijk herkenning te zorgen. De foto's zijn met toestemming geplaatst. 

praktijk marlou janssen Kummenaedestraat 23 6165 BT Geleen 046 474 29 61 info@praktijkmarloujanssen.nl