Sponsoring

Vanuit de praktijk sponsoren wij jaarlijks onderstaand onderwijsproject buiten Europa.

De doelgroep van deze projecten past bij de doelgroep van onze praktijk: kinderen, jeugdigen en jong volwassenen. We kiezen voor ondersteuning van een project waarin het bestuur nauw betrokken is bij de uitvoering, toeziet op besteding van de gelden en actief gericht is op zo gering mogelijke overheadkosten. Het jaarverslag is te vinden op de website van SOID. 

SOID. www.soidngo.org 

De stichting SOID verzorgt onderwijsprojecten in Azië o.a. in Cambodja. 

praktijk marlou janssen Kummenaedestraat 23 6165 BT Geleen 046 474 29 61 info@praktijkmarloujanssen.nl