Literatuur

Dit tabblad is in ontwikkeling, in verband met recente publicaties. 

U vindt hier achtergrondinformatie in pdf-bestanden over leerproblemen, w.o. dyslexie. 
Via onderstaande vetgedrukte oranje titels kunt u de genoemde literatuur in pdf bestanden downloaden.  
Meer informatie vindt u via de tabbladen filmbeelden en websites. 

Artikel | Marlou Janssen (2013) Van diversiteit naar afstemming.

Deloitte (2012). Beleidsevaluatie dyslexiezorg.

Ghesquière,P., Boets,B., Gadeyne,E & Vandewalle,E. (2008). Dyslexie: een beknopt wetenschappelijk overzicht.

Goetry,V., Nossent,C., Van Hecke, P.,(2006). Taalontwikkelings- en leerstoornissen.

Janssen,M., Kleijnen,R. (2006) Leesproblemen en dyslexie in beeld.

Luijckx,J. (2006). Good practice in beeld.

Masterplan Dyslexie (2005). De o van olifant en de o van bok. Omgaan met dyslexie in het primair en voortgezet onderwijs.

Masterplan Dyslexie (2008). Technische maatjes bij dyslexie. Compenserende en dispenserende hulpmiddelen.

Masterplan Dyslexie (2009). Vergoedingsregeling voor diagnostiek en behandeling van dyslexie.

Masterplan Dyslexie (2010). Checklist Leerlingdossier Dyslexie.

Masterplan Dyslexie (2006). Eindrapport.

Paternotte,A. (2009). Met dyslexie onder elkaar.

Stichting Dyslexie Nederland (2008). Dyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie.

Seidenberg, M.S. (2005). Connectionist models of reading.

Van Kerckhove,M. (2010). Beleving van STICORDI-maatregelen door kinderen met leerstoornissen.

praktijk marlou janssen Kummenaedestraat 23 6165 BT Geleen 046 474 29 61 info@praktijkmarloujanssen.nl