Vragenlijst tevredenheid

Uw mening
Graag willen wij uw mening horen over de geboden zorg. Het is de bedoeling u zo goed mogelijk te ondersteunen bij uw vragen. Het is dan ook belangrijk van u terug te horen hoe u dit ervaren heeft. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de geboden zorg. Wij vragen u onderstaande lijst in te vullen na beëindiging van onze dienstverlening. Dank u wel voor het invullen van de lijst!

Voor dyslexiezorg met aanvullende behandeling ervan (vallend onder de vergoedingsregeling) zijn er andere vragenlijsten over uw tevredenheid. Die lijsten staan niet op onze website. U ontvangt ze per mail. 

Tevredenheidsvragenlijst

 • helemaal niet
  mee eens
 • niet mee
  eens
 • geen
  mening
 • mee
  eens
 • helemaal
  mee eens
1. Contact en bejegening

2. Professionaliteit

3. Informatie

4. Doel en resultaat
5. Opmerkingen
praktijk marlou janssen Kummenaedestraat 23 6165 BT Geleen 046 474 29 61 info@praktijkmarloujanssen.nl