Leerproblemen

Leerproblemen (lezen, spellen, rekenen). Als een kind  of jongere zich anders ontwikkelt op het gebied van leerprestaties dan verwacht, kunnen wij meedenken met u als ouder, of met jou. Als men zich afvraagt op welk niveau een kind of jongere functioneert, of er wel voldoende ontwikkeling is op gebied van leren, kunnen wij van dienst zijn. Waarschijnlijk heeft school ook al gesproken over het leren en is er ook al extra ondersteuning geboden, maar de ontwikkeling is nog niet naar wens. De vragen die de school stelt over uw kind, over jou, zijn belangrijk voor ons aanbod van hulp. Er ontstaat een zoektocht naar antwoorden op de vragen en passende oplossingen. Wat is er aan de hand? De inbreng van iedereen die betrokken is, is belangrijk. Dat geeft een brede kijk op alle zaken die een rol spelen. 

Welke stappen? We onderscheiden in de zoektocht verschillende fasen: intake of aanmelding, onderzoek, advies, behandeling. Vanuit ruime ervaring en deskundigheid werken we aan het vinden van een antwoord op de gestelde vragen. Wij willen een totaalbeeld krijgen van degene die we begeleiden want dat is van belang bij het zoeken naar èn toepassen van oplossingen. Door onderzoek brengen we in beeld in welke gebieden kind of jongere uitblinkt en/of hij/zij op passend niveau functioneert. We maken voor ouders èn voor jou een balans op waarin krachten èn klachten in beeld gebracht worden. De conclusies en adviezen worden met ouders en kind/jongere besproken. In overleg worden volgende stappen gezet. 

Adviesgesprekken. Onder 12 jaar: als u en uw kind dat wensen, is het kind aanwezig bij het adviesgesprek. Kinderen willen meestal aanwezig zijn: het gaat immers over hen! We voeren dan eerst een oudergesprek en daarna een gesprek met u én uw kind. Boven 12 jaar zijn jongeren steeds aanwezig bij een adviesgesprek. Voor elke leeftijdsgroep staan we uitgebreid stil bij de vraag hoe uitkomsten van onderzoek door kind/ jongere, ouders en school benut kunnen worden. Oplossingsgericht samen nadenken over eerder gevonden oplossingen en uitbreiding ervan is een wezenlijke gezamenlijke actie in de adviesfase. Meedenken èn deelname van de vragensteller bij het zoeken naar oplossingen is van groot belang. We gaan over gevonden oplossingen niet alleen met u / met jou in gesprek, maar ook met school. Voor begeleiding bij leerproblemen biedt de praktijk diverse mogelijkheden.

Bent u op zoek naar achtergrondinformatie over leerproblemen, dan vindt u onder tabblad achtergronden een selectie van literatuur in pdf-bestanden, films en websites. 

September 2021, Wjzigingen voorbehouden.

praktijk marlou janssen Kummenaedestraat 23 6165 BT Geleen 046 474 29 61 info@praktijkmarloujanssen.nl