Home

COVID -19 blijft helaas ook in 2021 onze werkwijze beïnvloeden. Wij volgen de RIVM richtlijnen.
Bij een contact zult u horen wat het op dát moment concreet inhoudt. 

Welkom op de website van praktijk marlou janssen; 

een praktijk voor generalistische basis gezondheidszorg (GB GGZ), diagnose en behandeling van leerproblemen als  dyslexie en dyscalculie. We werken met kinderen en 
jeugdigen tot 18 jaar, hun ouders en anderen die bij hun leefwereld betrokken zijn. Kenmerkend voor onze werkwijze is een persoonlijke benadering waarin alle betrokkenen samenwerken en afstemmen op zoek naar oplossingen. Onder het tabblad 'visie' leest u hierover meer. Marlou Janssen, gz-psycholoog en orthopedagoog is de eindverantwoordelijke en het aanspreekpunt voor deze praktijk en betrokken bij alle hulp die geleverd wordt. 

Binnen onze praktijk bekostigen ouders zelf de geboden zorg. Ouders kiezen hiervoor als bekostiging door gemeenten niet mogelijk is of als men geen gebruik van vergoeding door gemeenten kan of wenst te gebruiken. Ouders horen bij een eerste contact welke kosten verbonden zijn aan de werkzaamheden en ontvangen een offerte ervoor.

Onze doelgroep bestaat uit:  
- kinderen en jongeren (tot 18 jaar) met ontwikkelingsproblemen, leerproblemen
- jong volwassenen met studieproblemen
- personen van alle leeftijden met dyslexie, dyscalculie, ook in combinatie met (hoog)begaafheid
- ouders van bovengenoemde doelgroepen 
- volwassenen met lees- en spellingproblemen en/of dyslexie, dyscalculie 
 
De praktijk is succesvol gecertificeerd door:
-Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
-Nederlands Kwaliteitsinstiutuut Dyslexie (NKD)
Dit betekent erkenning voor de geleverde kwaliteit van onze zorg. De praktijkvoering voldoet aan de landelijke criteria en normen van het NIP en NKD. 
Een kwaliteitsstatuut GGZ is in de praktijk aanwezig.
 
Via onze website kunt u ons geen gegevens sturen. 
Telefoonnummer en mailadres staan onder elke pagina van onze website vermeld.  

Januari 2021. Wijzigingen voorbehouden

praktijk marlou janssen Kummenaedestraat 23 6165 BT Geleen 046 474 29 61 info@praktijkmarloujanssen.nl